فریز درایر نیمه صنعتی
فریز درایر نیمه صنعتی فریز درایر نیمه صنعتی یک دستگاهی بوده که در کاربردهای تحقیقاتی و تولیدات با حجم پایین بسیار کارآمد است. تمامی پارامترهای موثر بر فرآیند فریز درایینگ در این دستگاه کنترل می شود و نرم افزار هوشمند آن این امکان را برای کاربر فراهم خواهد کرد که دستگاه را به صورت دستی، نیمه اتوم ...