اینکوباتور co2

انکوباتور را ابزاری آزمایشگاهی می دانند که در آزمایشگاه های زیستی به منظور کشت و رشد دادن نمونه های زنده مانند سلول ها و یا میکروب ها مورد استفاده قرار می گیرد. این ابزار آزمایشگاهی با کنترل کردن رطوبت، دما، میزان اکسیژن و دی اکسید کربن شرایطی مناسب برای رشد ارگانیسم های زنده فراهم می نماید.
انکوباتور را یکی از مهم ترین ابزار ها در آزمایش های میکروبیولوژی، زیست شناسی سلولی و... به شمار می آورند.
اجزای اصلی انکوباتور را می توان به موارد زیر دسته بندی نمود:
  • محفظه نگهداری از کشت ها
  • سیستم کنترل دما
  • سیستم کنترل رطوبت
  • سیستم کنترل گاز ها
انکوباتور CO2 یکی از انواع انکوباتور می باشد که علاوه بر کنترل دما، قابلیت تنظیم میزان گاز دی اکسیدن کربن را نیز دارد. در واقع گاز CO2 مورد استفاده در انکوباتور، از سیلندر گازی که در خارج از دستگاه قرار گرفته است، تامین می شود. انکوباتور CO2 اکثراً در زمینه کشت سلول های جانوری کاربرد دارد. این سیستم علاوه بر این که دمای مورد نیاز 37 درجه سانتی گراد را تامین می کند، به کپسول CO2 متصل شده و میزان کربن دی اکسید درون محفظه خود را در مقدار مشخصی نگه می دارد. 
در واقع از مهم ترین ویژگی های انکوباتورهای CO2 تنظیم رطوبت و کربن دی اکسید هنگام کشت های سلولی است. انکوباتور کربن دی اکسید برای تحقیقات میکروب شناسی، بیوشیمیایی، ژنتیکی، دارویی، طیور و زیست شناسی کاربرد دارد. انکوباتور آزمایشگاهی مورد استفاده در آزمایشگاه میکروبی بیشترین کاربرد انکوباتور CO2 می‌باشد.