هود آزمایشگاهی

هود آزمایشگاهی از تجمع بخارات و ذرات سمی و قابل اشتعال که ناشی از فرآیند های آزمایشگاهی می باشد، جلوگیری کرده و آن ها را در بر گرفته و خارج می کند. زیرا این گازها و بخارات سمی برای کارکنان آزمایشگاه بسیار مضر می باشد.
به طور کلی می توان گفت هود آزمایشگاهی از لوازم و تجهیزات مورد نیاز در هر آزمایشگاهی است. وجود این دستگاه از یک طرف محافظ جان افرادی است که در آزمایشگاه مشغول به کار هستند و از طرف دیگر طول عمر دیگر دستگاهها به آن وابسته می باشد. هود آزمایشگاهی در اصل عملیات تهویه هوا را در آزمایشگاه بر عهده دارد از اینرو وجود آن ضروری و حیاتی است.
این تجهیزات به این صورت کار می کنند که هوای آلوده موجود در هوای محیط آزمایشگاه را گرفته و این هوا را به خارج از محیط انتقال می دهند و یا آن را فیلتر کرده و دوباره به محیط بر می گردانند.

هدف استفاده از هود های آزمایشگاهی

هود های آزمایشگاهی با سه هدف اصلی طراحی شده اند:
حفاظت از محصول یا نمونه های آزمایشگاهی در برابر فاسد شدن، تجزیه شدن و قرارگیری در معرض هوای محیط و آلودگی آنهاست.
حفاظت از محیط آزمایشگاه در برابر آلودگی مواد شیمیایی و انواع باکتری و سموم معلق در هوای آزمایشگاه
حافظت از سلامت کاربر آزمایشگاه در برابر فعل و انفعالات آزمایشگاه ، مواد شیمیایی ،انواع ویروس و باکتری و سموم