فریزر

جهت نگهداری برخی از مواد آزمایشگاهی و دارویی نیازمند به دماهای بسیار پایین هستیم زیرا در غیر این صورت فاسد شدن یکی از مواد آزمایشگاهی موجب اختلال در آزمایش ها شده و آنها را با شکست مواجه می کند که فریزرهای آزمایشگاهی این مشکل را بر طرف نموده اند..
فریزر آزمایشگاهی نوعی از فریزر ها هستند که برای استفاده در موارد پزشکی، آزمایشگاهی و صنعتی تخصصی تر شده اند. از این نوع فریزر ها در آزمایشگاه ها و بیمارستان ها جهت نگهداری مشتقات خون، احشام بدن و … استفاده می شود. همچنین در صنعت، بسیاری از تولید کنندگان قطعات، مطابق استاندارد های آزمایشی خود قطعات تولیدی را در این فریزر ها تست می کنند.
فریزر آزمایشگاهی محفظه ای کنترل شده ی دمایی است که جهت نگهداری مواد آزمایشگاهی خاص که نیاز به مراقبت بیشتری جهت نگهداری دارند استفاده می شود.
یکی از ویژگی های اصلی فریزر آزمایشگاهی، نحوه چرخش هوا درون محفظه داخلی می باشد. چرخش هوا درون فریزر به نحوی است که هوای سرد در تمام محفظه به صورت یکسان و در یک دما وجود دارد.
از انواع فریزر های ساخته شده در مجموعه ژال طب می توان به موارد زیر اشاره نمود: