گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : 1400/04/22 - 11:00
كد :1

طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی

برای راه اندازی آزمایشگاه نیاز به تجهیزاتی است که بتوان با استفاده از آنها آزمایشات مختلف را به صورت دقیق آزمایش کرد.

این تجهیزات بر اساس نوع آزمایشگاه و آزمایشاتی که قرار است انجام شوند انتخاب می شوند. تجهیزات آزملیشگاهی از انواع بشر و ارلن و لوله آزمایشگاهی شروع و به تجهیزات و سیستم های اتوماتیک و برقی ختم می گردد.
در گذشته تجهیزات آزمایشگاهی محدود به ظروف آزمایشگاهی و ابزار اندازه گیری بود ولی با پیشرفت تکنولوژی و افزایش دانش پزشکی و آزمایشگاهی تجهیزات پیشرفته تر با دقت بالا ساخته شد.

انواع تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی بر اساس نوع کاربرد و جایگاه استفاده در انواع مختلف وجود دارند مانند موارد زیر:

 تجهیزات مصرفی آزمایشگاهی

برخی از تجهیزان آزمایشگاهی یکبار مصرف ویا با عمر مفید کوتاه تری تولید می شوند. به این نوع تجهیزات اصولا تجهیزات مصرفی گفته میشو  مانند انواع ظروف یکبار مصرف و شیشه ای، کاغذ های شیشه ای، لام و لامل، محیط کشت و ...

ابزار دقیق آزمایشگاهی

ابزار دقیق آرمایشگاهی تجهیزاتی هستند ب ای اندازه گیری انواع پارامتر های مورد سنجش مانند رطوبت سنج، دما سنج، الکل سنج، فشتر سنج و...

تجهیزات برقی آزمایشگاهی

قسمت مهم و گران قیمت تر تجهیزات آزمایشگاهی بخش تجهیزات برقی است. تجهیزات برقی آزپایشگاهی با توان برق کار کرده و برنامه ای از پیش تعیین شده دارند. تجهیزات برقی و یا بهتر است بگوییم تجهیزات اتوماتیک آزمایشگاهی به صورت خودکار و طی عملیات خواسته شدهعمل می کنند. از انواع تججهیزات مهم آزمایشگاهی می توان به موارد زیر اشاره کرد.

یخچال و فریزر آزمایشگاهی

یخچال و فریزر آزمایشگاهی مانند یخچال فریزر های خانگی کار مز کنند با این تفاوت که از نظر ظرفیت، میزان دما، گردش هوا و مانوگاری نمونه ها با یخچال فریزر معمولی تفاوت دارند.

انکوباتور

انکوباتور ها محفظه هایی هستند با حجم متفاوت برای ایجاد فضا و دمای مطلوب، برای رشد انواع باکتری و کشت سلولی.

اتو  کلاو

وسیله‌ای برای استریل کردن ابزار پزشکی و آزمایشگاهی در فشار و دمای بالا و با استفاده از بخار آب است. اتوکلاوها در کاربردهای پزشکی برای انجام استریلیزاسیون و در صنایع شیمیایی برای به عمل آمدن پوشش‌ها و ولکانش لاستیک و سنتز هیدروترمال مورد استفاده قرار می‌گیرند

هود لامینار

هود آزمایشگاهی از تجمع بخارات قابل اشتعال، سمی و قابل‌ انفجار که ناشی از فرآیندهای تست و آماده‌سازی تحلیلی در آزمایشگاه هستند، جلوگیری می‌کنند و احتمال این‌که کارکنان در معرض این گازها و بخارات قرار بگیرند، کاهش می‌دهند.