شرکت های صنعتی

 • شرکت صنعتی صبا باطری
 • شرکت صنعتی شهدای مهام یزد
 • شرکت صنعتی کیان بسپار 
 • شرکت صنعتی کابین الکترونیک
 • شرکت صنعتی شرکت پلیمران 
 • شرکت صنعتی  دنیای گرانول
 • شرکت صنعتی آذر کاوین 
 • شرکت صنعتی نوآوران بسپار 
 • پژوهشگاه صنایع رنگ 
 • شرکت صنعتی بهرام فیلتر
 • شرکت صنعتی درنا باطری
 • شرکت صنعتی سیم کابل ارس 
 • شرکت صنعتی دانا پلاستیک 
 • شرکت صنعتی ونداد توسعه کویر  
 • صنايع غذايي گدوك فيروزكوه
 • شركت قارچ ملارد
 • شركت بهگران شيمي صنعت 
 • مرکز تحقیقات اصلاح  و تهیه نهال و بذر 
 • و....