ژال طب اولین تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی در ایران

شركت ژال طب درسال 1368 تحت عنوان نام ژال توسط مرحوم مهندس فرهاد بزرگ خو تاسيس گرديد. در آن زمان ايشان با بهره گيري از تجاربي كه در موسسه سرم سازي رازي داشتند ، اقدام به ساخت تجهيزات آزمايشگاهي براي اولين بار در ايران نمودند . از جمله محصولات توليد شده در آن زمان مي توان به هود هاي ميكروبيولوژي و اينكباتور يخچال دار اشاره كرد . ادامه...