درباره ما

شركت ژال طب درسال 1368 تحت عنوان نام ژال توسط مرحوم مهندس فرهاد بزرگ خو تاسيس گرديد. در آن زمان ايشان با بهره گيري از تجاربي كه در موسسه سرم سازي رازي داشتند ، اقدام به ساخت تجهيزات آزمايشگاهي براي اولين بار در ايران نمودند . از جمله محصولات توليد شده در آن زمان مي توان به هود هاي ميكروبيولوژي و اينكباتور يخچال دار اشاره كرد .

 پس از آن براي اولين بار در ايران موفق به ساخت فريزر 70- درجه سانتيگراد در موسسه رازي شدند كه تاكنون نيز توليد اين محصول خاص در شركت ژال طب ادامه دارد.

 درحال حاضر شركت ژال طب با بهره گيري از تعدادي كارشناسان ، مهندسين و مشاوران اين رشته سالانه قادر به توليد تعداد زيادي از دستگاههاي آزمايشگاهي با كيفيت و استانداردهاي جهاني از جمله WHO ) ) سازمان بهداشت جهاني ميباشد.

 هم اكنون دستگاههاي توليد شده توسط اين شركت در بيشتر مراكز تحقيقاتي ، دانشگاهها ، بيمارستان ها و.....جزء كالاهاي شناخته شده درسطح كشور مي باشد. درحال حاضر توليدات اين شركت بيش از 10 مورد مي باشد ،كه برخي از محصولات براي اولين باردرايران توسط اين شركت توليد شده است. كليه محصولات در مقايسه با نمونه هاي وارداتي از قيمت بسيار پايين تري برخوردار بوده و از نظر كيفيت نيزقابل رقابت مي باشد.