تماس با ما


   آدرس: کرج، کمالشهر، صندوق پستی 187-31975

   تلفکس: 21- 34704420- 026

   تلفکس: 34703861 - 026

   پست الکترونیک: info@jalteb.com